โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2558

๑๖. บุพพวิเทหทวีป

๑๖. บุพพวิเทหทวีป

บุพพวิเทหทวีป ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของภูเขาสิเนรุ ระหว่างเขาอัสสกัณณ์กับเขาจักรวาล มีน้ำล้อมรอบ เป็นทวีปใหญ่ ๗,๐๐๐ โยชน์ มีทวีปน้อย ๕๐๐ เป็นทวีปบริวาร
บุพพวิเทหทวีปได้รับแสงจากรัตนะเงินบนไหล่เขาสิเนรุ พื้นดิน แผ่นน้ำ และต้นไม้ในทวีปนี้จึงมีสีเหมือนเงิน
มนุษย์ชาวบุพพวิเทหทวีปมีลักษณะใบหน้าตอนบนโค้งมน ตอนล่างกลมคล้ายบาตร เป็นมนุษย์ที่มีความสุข ไม่ทุกข์ ไม่เดือดร้อน เป็นผู้มีความงาม อ่อนโยน และรักษาศีล ๕ เป็นนิตย์ ขึ้นชื่อว่าความชั่วแล้วมนุษย์ทวีปนี้ไม่กล้าแตะต้อง ด้วยเหตุนี้ ชาวอปรโคยานทวีปจึงมีอายุขัยยืนยาวถึง ๗๐๐ ปี
บุพพวิเทหทวีปมีต้นไม้ใหญ่ประจำทวีป คือ ต้นสิริสกรุกโขหรือต้นซึก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ชาญวิทย์ ปรีชาพาณิชพัฒนา

ชาญวิทย์  ปรีชาพาณิชพัฒนา