โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2558

คำปรารภ (เรื่องเล่าชาวสวรรค์)

คำปรารภ (เรื่องเล่าชาวสวรรค์)

เชื่อว่าผู้ใหญ่ส่วนมากที่เคยเป็นเด็กเมื่อหลายสิบปีก่อน คงมีประสบการณ์ได้ฟังนิทานก่อนนอนจากคุณปู่ คุณย่า คุณตา หรือคุณยาย เป็นนิทานเจ้าหญิงเจ้าชายที่เพลิดเพลินเสริมสร้างจินตนาการ นิทานสอนใจประเภทตากับยายปลูกถั่วปลูกงาให้หลานเฝ้า นิทานทำดีได้ดีที่ฟังแล้วนึกอยากทำดี เป็นเด็กดี และนิทานอีกหลายเรื่องที่มีท่วงทำนองขู่ให้หวาดกลัวผลของการทำบาปกรรมชั่ว
บางครั้งผู้ใหญ่ก็เล่าถึงนรกที่น่าสะพรึงกลัว บอกว่าสัตว์นรกคือคนที่สมัยเกิดเป็นมนุษย์มีใจบาปหยาบช้า ฆ่าสัตว์ฆ่าปลา ทำร้ายสมณะชีพราหมณ์ เนรคุณพ่อแม่ผู้มีพระคุณ ตายแล้วจึงต้องไปรับกรรมในนรก เป็นสัตว์นรกน่าเกลียดน่ากลัว ถูกไฟนรกที่ร้อนแรงแผดเผา ถูกภูเขาเหล็กกลิ้งทับจนแหลกเหลว ถูกมีดยักษ์ฟันสับ ถูกนายนิรบาลเอาหอกไล่แทงเหมือนพรานป่าไล่ล่าเนื้อ สัตว์นรกบางตนที่เคยเป็นคนขี้เหล้าเมายาจะถูกลงโทษจับต้มในกระทะทองแดง และถูกกรอกปากด้วยน้ำทองแดงที่เดือดพล่าน สัตว์นรกบางตนที่ผิดลูกผิดเมียเขา หรือชอบเล่นชู้สู่ชายไม่เลือกว่าลูกเขาเมียใคร ตายแล้วจะถูกลงโทษให้ปีนต้นงิ้ว โคนต้นมีสุนัขใหญ่คอยไล่กัด เมื่อปีนหนีขึ้นต้นงิ้วก็ถูกหนามงิ้วทิ่มแทงจนร่างทะลุ หากปีนขึ้นไปถึงยอดงิ้วได้ก็จะถูกอีกาปากเหล็กไล่จิกกินเอาอีก สัตว์นรกแต่ละตนล้วนถูกโทษทัณฑ์น่าสะพรึงกลัว ทุกข์ทรมานแสนสาหัส ทำเอาเด็กๆ จำได้ขึ้นใจไม่กล้าคิดจะทำชั่วแบบนั้น
นิทานบางเรื่องเล่าถึงป่าหิมพานต์ที่สวยงาม มีกินนร กินรี ไกรสร ราชสีห์ มีช้างฉัททันต์ ช้างอุโบสถ ม้าวลาหก มีพระยาครุฑอยู่ในป่าสิมพลี มีเขาไกรลาสที่ยอดเขาเป็นทองคำ มีสระโบกขรณีที่มีน้ำใสบริสุทธิ์ที่กินรีและเหล่านางฟ้าชอบมาเล่นน้ำกัน นิทานบางเรื่องเล่าเลยไปถึงสวรรค์ชั้นฟ้า มีวิมานทิพย์วิมานทองสวยโสภา มีเทพบุตรเทพธิดาที่ทำบุญแบบต่างๆ แล้วได้มาเกิดในสรวงสวรรค์เหล่านี้ ฟังแล้วก็เคลิบเคลิ้ม น้อมนำใจให้นึกอยากทำบุญเพราะอยากจะไปเกิดในสวรรค์นั้นบ้าง
สุดท้ายก็จะมีนิทานมาขู่ซ้ำให้รีบทำดี บอกว่าวันหนึ่งโลกจะแตก จะมีไฟประลัยกัปป์หรือไฟประลัยกัลป์มาล้างโลก น้ำจะท่วมฟ้าปลาจะกินดาว โลกจะเกิดมิคสัญญี ผู้คนแค่มองหน้ากันก็โกรธกันฆ่าฟันกันง่ายดายเหมือนผักปลา คนไม่ดีคนไม่มีศีลล้มตายกันจนหมดโลก เหลือรอดอยู่ได้เฉพาะคนดีมีศีลธรรมที่แอบหนีไปอยู่ตามซอกเขาเท่านั้น เด็กๆ ฟังแล้วก็พากันรักษาศีล และตามผู้ใหญ่เข้าวัดฟังธรรม เพราะกลัวว่าชีวิตจะไม่รอดยุคมิคสัญญี ทั้งๆ ที่ไม่รู้เลยว่ายุคที่ว่านั้นมีจริงหรือเปล่า และจะเกิดขึ้นเมื่อไร
นิทานก่อนนอนที่เล่าถึงนรกสวรรค์เหล่านี้ หาใช่นิทานปรัมปราไร้สาระไม่ แต่เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงนำมาแสดงหลายวาระ โดยเฉพาะกับบุคคลทั่วไปซึ่งยังมีวาสนาบารมีไม่มากพอจะบรรลุธรรมได้ทันที พระพุทธองค์ก็จะทรงแสดงธรรมที่เรียกว่าอนุปุพพิกถาซึ่งประกอบด้วย ทานกถา ศีลกถา สัคคกถา อาทีนวกถา และเนกขัมมานิสังสกถา เพื่อปูพื้นฐานความศรัทธาและทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิเข้าใจถูกตรงในเรื่องของกรรม ทานกถานั้นตรัสถึงการให้ทาน ศีลกถาว่าด้วยเรื่องของการรักษาศีล สัคคกถาว่าด้วยเรื่องการไปสู่นรกและสวรรค์ อาทีนวกถาว่าด้วยโทษของกาม และเนกขัมมานิสังสกถาว่าด้วยอานิสงส์ของการออกบวช ซึ่งเรื่องของโลก นรก สวรรค์ ที่ตรัสไว้ในการแสดงอนุปุพพิกถานี้เองที่ได้รับการบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกและอรรถกถาพระไตรปิฎกอยู่มากมาย ทำให้แม้ไม่รู้ไม่เห็นด้วยตาก็เชื่อได้แน่ว่าเป็นจริง แต่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายว่าปัจจุบันเรื่องราวเหล่านี้เริ่มสูญหายไป ผู้ใหญ่รุ่นใหม่ไม่เล่า เด็กรุ่นใหม่ไม่เคยได้ฟัง เพราะต่างคนต่างไปสนใจโลกวิทยาศาสตร์ที่ดูทันสมัยจับต้องได้ ผู้อ่านพระไตรปิฎกกลายเป็นคนคร่ำครึโบราณ เรื่องราวเหล่านี้จึงเหลือรู้กันเฉพาะในคนกลุ่มน้อยที่อ่านพระไตรปิฎกเท่านั้น
หนังสือเล่มนี้จึงได้รวบรวมเรื่องราวทั้งหลายเหล่านี้ มาเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ให้เป็นภาษาปัจจุบัน โดยเน้นให้อ่านสนุกเพลิดเพลิน และสอดแทรกวิธีการสร้างสมบุญแบบต่างๆ เพื่อซึมซับให้เด็กๆ (รวมทั้งผู้ใหญ่ด้วย) รักในการสร้างกรรมดี และเห็นตัวอย่างว่าคนทำดีต้องได้ดี คนทำดีอย่างน้อยต้องได้ไปสวรรค์ ถ้าทำดีมากหน่อยย่อมได้ไปพรหมโลกและพระนิพพานได้ ซึ่งจะเป็นหนทางเล็กๆ อีกทางหนึ่งในการช่วยจรรโลงพุทธศาสนาให้ยืนยาวต่อไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน สังคมนี้จะได้มีคนคิดดีทำดีมากขึ้น ใครที่เคยทำไม่ดีจะได้มีเวลาหยุดคิดทบทวนการกระทำของตัวเองเสียใหม่ ใครทำดีอยู่แล้วจะได้มั่นใจยิ่งขึ้นในการทำความดีของตน และเด็กรุ่นใหม่ที่หลงไปกับกระแสกิเลสโลกจะได้หันกลับสู่เส้นทางแห่งความดีได้บ้าง
“เรื่องเล่าชาวสวรรค์” นี้ เรียบเรียงขึ้นโดยอ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกและอรรถกถาพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นหลัก โดยแต่ละเรื่องได้บอกชื่อพระสูตรและชื่อคัมภีร์อรรถกถากำกับไว้ด้วย เพื่อให้ผู้สนใจสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมจากคัมภีร์ที่เป็นต้นฉบับได้โดยง่าย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ชาญวิทย์ ปรีชาพาณิชพัฒนา

ชาญวิทย์  ปรีชาพาณิชพัฒนา