โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2558

๑๙. ขนาดร่างกายของมนุษย์ชมพูทวีป

๑๙. ขนาดร่างกายของมนุษย์ชมพูทวีป

มนุษย์ชมพูทวีปในยุคสมัยที่ต่างกันจะมีร่างกายสูงต่ำต่างกันด้วย ขึ้นอยู่กับอายุขัยของมนุษย์ในยุคนั้น อายุมากร่างกายสูงใหญ่ อายุน้อยร่างกายเตี้ยเล็ก ดูได้จากขนาดพระวรกายของพระพุทธเจ้าที่อุบัติในยุคสมัยต่างๆ คือ
พระทีปังกร อายุขัยแสนปี สูง ๘๐ ศอก
พระโกณฑัญญะ อายุขัยแสนปี สูง ๘๘ ศอก
พระมังคละ อายุขัยเก้าหมื่น สูง ๘๘ ศอก
พระสุมนะ อายุขัยเก้าหมื่น สูง ๙๐ ศอก
พระเรวตะ อายุขัยหกหมื่น สูง ๘๐ ศอก
พระโสภิตะ อายุขัยเก้าหมื่น สูง ๕๘ ศอก
พระอโนมทัสสี อายุขัยแสนปี สูง ๕๘ ศอก
พระปทุมะ อายุขัยแสนปี สูง ๕๘ ศอก
พระนารทะ อายุขัยเก้าหมื่นปี สูง ๘๘ ศอก
พระปทุมุตระ อายุขัยแสนปี สูง ๕๘ ศอก
พระสุเมธะ อายุขัยเก้าหมื่นปี สูง ๘๘ ศอก
พระสุชาตะ อายุขัยเก้าหมื่นปี สูง ๕๐ ศอก
พระปิยทัสสี อายุขัยเก้าหมื่นปี สูง ๘๐ ศอก
พระอัตถะทัสสี อายุขัยแสนปี สูง ๘๐ ศอก
พระธรรมทัสสี อายุขัยแสนปี สูง ๘๐ ศอก
พระสิทธัตถะ อายุขัยแสนปี สูง ๖๐ ศอก
พระติสสะ อายุขัยแสนปี สูง ๖๐ ศอก
พระปุสสะ อายุขัยเก้าหมื่นปี สูง ๕๘ ศอก
พระวิปัสสี อายุขัยแปดหมื่นปี สูง ๘๐ ศอก
พระสิขี อายุขัยเจ็ดหมื่นปี สูง ๗๐ ศอก
พระเวสภู อายุขัยหกหมื่นปี สูง ๖๐ ศอก
พระกกุสันธะ อายุขัยสี่หมื่นปี สูง ๔๐ ศอก
พระโกนาคมนะ อายุขัยสามหมื่นปี สูง ๓๐ ศอก
พระกัสสปะ สองหมื่นปี สูง ๒๐ ศอก
และพระพุทธโคดมยุคปัจจุบัน อายุแปดสิบปี สูง ๔ ศอก
มนุษย์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ชาญวิทย์ ปรีชาพาณิชพัฒนา

ชาญวิทย์  ปรีชาพาณิชพัฒนา