โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2558

๒๓. มนุษย์ต่างพิภพ

๒๓. มนุษย์ต่างพิภพ

ในชมพูทวีปของเรานี้มีมนุษย์ต่างพิภพ (หรือมนุษย์ต่างดาว) อาศัยอยู่ด้วย มนุษย์เหล่านี้คือมนุษย์จากอีก ๓ ทวีปใหญ่นั่นเอง สืบเนื่องมาจากเมื่อพระเจ้ามันธาตุราชเสด็จไปเที่ยวอีก ๓ ทวีปโดยจักรแก้วนั้น มนุษย์พวกนั้นได้ยินว่าชมพูทวีปเป็นดินแดนที่อุบัติของยอดคน คือ พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันต์ และพระเจ้าจักรพรรดิ จึงได้ตามเสด็จพระเจ้าธาตุราชมายังชมพูทวีปด้วย
ต่อมา พระเจ้ามันธาตุราชเสด็จไปครองทิพย์สมบัติในดาวดึงส์สวรรค์ และตกลงมาสิ้นพระชนม์ในราชอุทยาน มนุษย์จากต่างทวีปเหล่านี้จึงไม่อาจกลับทวีปของตนได้ ปรินายกแก้วจึงได้จัดพื้นที่ให้มนุษย์จากต่างทวีปพวกนี้ไปอาศัยอยู่จนมีลูกหลานสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน
ดินแดนที่เป็นที่อยู่ของชาวบุพพวิเทหทวีปนั้นได้ชื่อว่า วิเทหรัฐ ดินแดนที่อยู่ของชาวอปรโคยานทวีปได้ชื่อว่า อปรันตชนบท และดินแดนที่อยู่ของชาวอุตรกุรุทวีปได้ชื่อว่า กุรุรัฐ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ชาญวิทย์ ปรีชาพาณิชพัฒนา

ชาญวิทย์  ปรีชาพาณิชพัฒนา