โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2558

๑๔. มนุสสภูมิ

๑๔. มนุสสภูมิ

ทวีปทั้ง ๔
โลกมนุษย์ หรือมนุสสภูมิ เป็นภูมิที่เกิดที่อาศัยของมนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์โลกที่มีความสุขอยู่ด้วยกามคุณ นับเป็นภูมิแรกในกามสุคติภูมิ หรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นภูมิต่ำสุดในหมู่ภูมิที่พอมีความสุขกับเขาบ้างก็คงจะได้
มนุสสภูมิ ประกอบด้วยทวีปใหญ่ ๔ ทวีป และทวีปน้อย ๒,๐๐๐ ทวีป ตั้งอยู่ระหว่างภูเขาอัสสกัณณ์ กับภูเขาจักรวาล ทวีปใหญ่ทั้ง ๔ คือ
๑. อุตตรกุรุทวีป
อยู่ทางทิศเหนือของภูเขาสิเนรุ
มีปริมณฑล ๘,๐๐๐ โยชน์
๒. บุพพวิเทหทวีป
อยู่ทางทิศตะวันออกของภูเขาสิเนรุ
มีปริมณฑล ๗,๐๐๐ โยชน์
๓. อปรโคยานทวีป
อยู่ทางทิศตะวันตกของภูเขาสิเนรุ
มีปริมณฑล ๗,๐๐๐ โยชน์
๔. ชมพูทวีป
อยู่ทางทิศใต้ของภูเขาสิเนรุ
มีปริมณฑล ๑๐,๐๐๐ โยชน์
นี่เป็นโลกมนุษย์ในความหมายของพุทธศาสนา ซึ่งต่างจากโลกมนุษย์ทางวิทยาศาสตร์ เพราะโลกมนุษย์ทางวิทยาศาสตร์นั้นห่กเปรียบกับความเชื่อทางพุทธศาสนาแล้วก็คือชมพูทวีปเพียงทวีปเดียวเท่านั้น
ตอนต่อไปจะมาว่ากันละเอียดของแต่ละทวีปว่าอยู่ตรงไหน มีความเป็นอยู่กันอย่างไร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ชาญวิทย์ ปรีชาพาณิชพัฒนา

ชาญวิทย์  ปรีชาพาณิชพัฒนา