โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2558

๕. นรก

๕. นรก

นรกขุมต่างๆ 
นรกภูมิ ประกอบด้วยนรกขุมใหญ่ ๘ ขุม เรียกว่า มหานรก สำหรับลงโทษสัตว์นรกที่ทำบาปกรรมชั่วหนักมากถึงขั้นอนันตริยกรรมหรือใกล้เคียง มหานรกขุมหนึ่งมีสี่ด้าน แต่ละด้านมีนรกขุมกลางเป็นบริวารด้านละ ๔ ขุม สี่ด้านจึงมี ๑๖ ขุม เรียกว่า อุสสทะนรก มีไว้ลงโทษสัตว์นรกที่บาปกรรมน้อยลงมา รวมทั้งสัตว์นรกที่พ้นจากมหานรกมาแล้วก็ต้องมารับโทษทัณฑ์ในอุสสทะนรกนี้ต่อ และรอบอุสสทะนรกแต่ละขุมยังมีนรกขุมเล็กขุมน้อยล้อมรอบอีก ๑๐ ขุม เรียกว่า ยมโลกีย์นรก มีไว้สำหรับแยกลงโทษสัตว์นรกที่ทำบาปกรรมแต่ละอย่างแตกต่างกันไป
นอกจากมหานรกขุมใหญ่ อุสสทะนรกขุมกลาง และยมโลกีย์นรกขุมเล็กแล้ว ในนรกยังมีนรกขุมเล็กขุมน้อยอีกจำนวนมากมายไม่ได้ระบุชื่อ ทำนองเดียวกับโลกมนุษย์ที่มีเมืองเล็กเมืองน้อยอีกเป็นจำนวนมากไม่อาจแยกแยะได้หมด
นอกจากนี้ ยังมีมหานรกขุมพิเศษอีกขุมหนึ่งที่เป็นนรกยิ่งกว่านรก สำหรับลงโทษสัตว์ที่นรกอื่นไม่ต้อนรับ นรกขุมนี้อยู่นอกเขาจักรวาล เรียกว่า โลกันตนรก
รวมแล้ว นรกที่แยกประเภทได้จึงมีจำนวนมากถึง ๔๕๗ ขุม คือ โลกันตนรก ๑, มหานรก ๘, อุสสทะนรก ๑๒๘, ยมโลกีย์นรก ๓๒๐ และนรกขุมเล็กขุมน้อยอีกจำนวนมากนับไม่ถ้วน
สัตว์นรกมีรูปร่างคล้ายมนุษย์ แต่น่าเกลียดน่ากลัว น่าสยดสยอง เพราะถูกลงโทษถูกทรมาน เลือดไหลโทรมกาย แขนขาด ขาขาด หัวขาด เนื้อหนังหลุดร่อน สัตว์นรกมีอัตภาพหลายขนาด บางพวกสูงคาวุตหนึ่งคือร้อยเส้น บางพวกสูงครึ่งโยชน์ บางพวกสูงโยชน์หนึ่ง อย่างใหญ่เช่นพระเทวทัตที่เสวยกรรมอยู่ในอเวจีมหานรกนั้นสูงถึง ๑๐๐ โยชน์

ผังนรก
มหานรก
มหานรกมี ๘ ขุม อยู่ภายใต้เขาสิเนรุลึกลงไปตามลำดับ แต่ละขุมอยู่ลึกห่างกัน ๑๕,๐๐๐ โยชน์ ผู้ที่ทำบาปกรรมหนักมากเมื่อตายแล้วบาปกรรมจะนำเขาตรงดิ่งไปสู่มหานรกทันที ไม่ต้องเสียเวลาไปรอคำพิพากษาของพระยายมราชก่อน พวกทำบาปกรรมหนักไปตกมหานรกขุมบน พวกทำบาปกรรมหนักมากกว่าไปตกมหานรกขุมล่าง และพวกทำบาปกรรมหนักที่สุดไปตกในอเวจีมหานรก ซึ่งเป็นมหานรกขุมที่ลึกที่สุดและทุกข์ทรมานที่สุด
มหานรกทุกขุมเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างยาวและสูงด้านละ ๑,๐๐๐ โยชน์ ผนังทุกด้านเป็นเหล็กหนา ๙ โยชน์ เผาไฟจนลุกโพลง มีเปลวไฟร้อนแรงร้อยโยชน์แผ่ไปทั่วทุกทิศทุกส่วน จะหาที่ว่างจากเปลวไฟนรกไม่มีเลย ไฟนรกนี้ร้อนแรงยิ่งนัก หากมนุษย์มองดูเปลวไฟจากระยะห่างตั้งร้อยโยชน์ยังตาแตกได้ในทันที แต่สำหรับนายนิรยบาลแล้วสามารถเดินไปมาในไฟนรกได้ดุจเดินในสายลมเย็น เพราะไฟนรกเป็นไฟแห่งกรรม จึงร้อนเฉพาะผู้ทำบาปกรรมชั่วไว้เท่านั้น
สรรพสัตว์นั้นทำบาปกรรมกันมากมายเหลือเกิน ในมหานรกแต่ละขุมจึงมีสัตว์นรกจำนวนมากแออัดยัดเยียดกันจนหาช่องว่างไม่ได้ สัตว์นรกทุกตนต่างวิ่งกันพล่านเพราะเท้าเหยียบไฟ ร่างกายก็ถูกเผา แถมยังถูกนายนิรยบาลเอาอาวุธไล่ฟาดฟันให้ต้องทุกข์ทรมานมากยิ่งขึ้นไปอีก สัตว์นรกที่ถูกทรมานถึงแก่ความตายจะเกิดใหม่ในทันที ต้องรับกรรมอยู่เช่นนั้นจนกว่าจะสิ้นกรรม
มหานรกทั้ง ๘ ขุม คือ
๑. สัญชีวะนรก
นรกขุมนี้เป็นมหานรกขุมบนสุด อยู่ใต้เขาสิเนรุถัดจากอสูรพิภพลงไป สัตว์นรกทุกตนจะถูกนายนิรยบาลใช้ดาบไล่ฟันร่างกายขาดเป็นท่อน ใช้ขวานถากเนื้อออกเป็นชิ้นๆ ร้องครวญคราง ดิ้นเร่าๆ เจ็บปวดทรมานไม่มีเวลาหยุดพักแม้เพียงเสี้ยววินาที เพราะเมื่อตายแล้วก็จะมีชีวิตใหม่มารับโทษทัณฑ์ต่อไปทันที
สัตว์นรกขุมนี้อดีตคือคนชั่วใจหยาบช้า อำมหิตโหดร้าย ชอบฆ่าสัตว์ ทำปาณาติบาตเป็นอาจิณ
นรกขุมนี้มีอายุ ๕๐๐ ปีนรก หรือ ๑,๖๒๐ พันล้านปีมนุษย์
(๑ วันนรก เท่ากับ ๙ ล้านปีมนุษย์)
๒. กาฬสุตตะนรก
มหานรกขุมนี้อยู่ลึกลงไปเป็นลำดับสอง สัตว์นรกขุมนี้สภาพเหมือนฝูงเนื้อวิ่งหลบหนีนายนิรยบาลที่ถืออาวุธโห่ร้องไล่ต้อน เมื่อสัตว์นรกตนใดล้มลง จะถูกนายนิรยบาลจับมัด ใช้บรรทัดเหล็กเท่าลำตาลขีดเส้นลงบนร่าง แล้วใช้เลื่อยนรกตัดร่างให้ขาดเป็นท่อนๆ ๘ ท่อนบ้าง ๑๖ ท่อนบ้าง ส่งเสียงร้องโหยหวนทุกข์ทรมานยิ่งนัก
สัตว์นรกขุมนี้อดีตคือคนชั่วใจหยาบช้า ไม่มีศีลธรรม ชอบจับสัตว์มามัดตัดแข้งตัดขา หรือพวกทำร้ายผู้ทรงศีล และพวกเนรคุณประทุษร้ายผู้มีพระคุณ
นรกขุมนี้มีอายุ ๑,๐๐๐ ปีนรก หรือ ๑๒,๙๖๐ พันล้านปีมนุษย์
(๑ วันนรก เท่ากับ ๓๖ ล้านปีมนุษย์)
๓. สังฆาตะนรก
มหานรกขุมนี้อยู่ลึกลงไปเป็นลำดับสาม สัตว์นรกทุกตนมีสภาพเป็นนักโทษรอประหาร ถูกฝังไว้แค่เอวขยับหนีไปไหนไม่ได้ ได้แต่รอเวลาให้ภูเขาเหล็กลูกใหญ่ที่กลิ้งไปกลิ้งมาเสียงดังน่ากลัวเหมือนฟ้าผ่า บดขยี้ร่างจนแหลกเหลวสิ้นชีวิตอย่างทรมาน แล้วก็กลับมีชีวิตขึ้นใหม่ซ้ำแล้วซ้ำอีก
สัตว์นรกขุมนี้อดีตคือคนชั่วใจหยาบช้า อำมหิตโหดเหี้ยม ชอบทำร้ายหรือทารุณสัตว์ให้เจ็บปวดทรมาน
นรกขุมนี้มีอายุ ๒,๐๐๐ ปีนรก หรือ ๑๐๓,๖๘๐ พันล้านปีมนุษย์
(๑ วันนรก เท่ากับ ๑๔๕ ล้านปีมนุษย์)
๔. โรรุวะนรก หรือจูฬโรรุวะนรก หรือธูมโรรุวะนรก
มหานรกขุมนี้อยู่ลึกเป็นลำดับสี่ ในขุมนรกนี้เต็มไปด้วยควันกรดที่ฟุ้งจนมืดทึบ ควันนี้แทรกเข้าไปในทวารทำลายสรีระภายในจนกลายเป็นผง ไหลออกมาคล้ายผงแป้ง สัตว์นรกทุกตนต่างกรีดร้องโหยหวนด้วยความทุกข์ทรมานไม่มีเวลาได้หยุดพักเลย
สัตว์นรกขุมนี้อดีตคือคนชั่วใจหยาบช้า อำมหิตโหดร้าย ชอบนำสัตว์เป็นๆ มาเผาไฟ ผู้รักษากฎหมายที่รับสินบน ผู้ที่คบชู้สู่ชายแล้วฆ่าคู่ครองของตน
นรกขุมนี้มีอายุ ๔,๐๐๐ ปีนรก หรือ ๘๒๙,๔๔๐ พันล้านปีมนุษย์
(๑ วันนรก เท่ากับ ๕๗๖ ล้านปีมนุษย์)
๕. มหาโรรุวะนรก หรือชาลโรรุวะนรก
มหานรกขุมนี้อยู่ลึกเป็นลำดับห้า ในขุมนรกเต็มไปด้วยเปลวไฟแดงฉานเป็นสีเลือด เปลวไฟนี้แทรกเข้าไปในทวารเผาผลาญสรีระจากภายใน สัตว์นรกทุกตนพากันกรีดร้องโหยหวนด้วยความทุกข์ทรมาน ดังยิ่งกว่าโรรุวะนรก
สัตว์นรกขุมนี้อดีตคือคนชั่วใจหยาบช้า ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษ ปล้นพระ โกงของสงฆ์ ลักขโมยคดโกงผู้ทรงศีลหรือผู้มีพระคุณ
นรกขุมนี้มีอายุ ๘,๐๐๐ ปีนรก หรือ ๖,๖๓๕,๕๒๐ พันล้านปีมนุษย์
(๑ วันนรก เท่ากับ ๒๓๐.๕ ล้านปีมนุษย์)
๖. ตาปนนรก
มหานรกขุมนี้อยู่ลึกเป็นลำดับที่หก สัตว์ในนรกขุมนี้จะถูกนายนิรยบาลเอาหลาวเหล็กใหญ่เท่าลำตาลเสียบร่างไว้จนกระดิกไม่ได้ แล้วเผาด้วยเปลวไฟนรกให้ทุกข์ทรมานยิ่งกว่าตายทั้งเป็น
สัตว์นรกในขุมนี้อดีตคือคนชั่วใจหยาบช้า เป็นนายพรานฆ่าสัตว์ตัดชีวิตด้วยการใช้หลาว หอก ดาบ หรือธนู
นรกขุมนี้มีอายุ ๑๖,๐๐๐ ปีนรก หรือ ๕๓,๐๘๔,๑๖๐ พันล้านปีมนุษย์
(๑ วันนรก เท่ากับ ๙,๒๑๖ ล้านปีมนุษย์)
๗. มหาตาปนะนรก
มหานรกขุมนี้อยู่ลึกลงไปอีก สัตว์ในนรกขุมนี้จะถูกนายนิรยบาลไล่แทงให้ปีนขึ้นไปบนภูเขาเหล็กร้อนแดง เมื่อปีนถึงยอดเขาแล้วก็จะถูกลมร้อนแรงพัดให้ตกลงมาจากยอด กลิ้งลงมาถูกหลาวเหล็กเบื้องล่างเสียบกายน่าสยดสยอง
สัตว์นรกขุมนี้ คือ คนชั่วใจหยาบช้า ฆ่าสัตว์หรือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันให้ตายเป็นหมู่
อายุนรกขุมนี้ยืนยาวถึงครึ่งกัป
๘. อเวจีมหานรก
นรกขุมนี้เป็นมหานรกขุมใหญ่สุด อยู่ลึกที่สุด ลงโทษรุนแรงที่สุด มีไว้ลงโทษสัตว์นรกที่เคยทำบาปกรรมชั่วถึงขั้นอนันตริยกรรม คนที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ ประทุษร้ายพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ คนที่ทำให้สงฆ์แตกกัน หลายคนกรรมหนักมาก ถึงขนาดถูกธรณีสูบลงไปรับกรรมในมหานรกขุมนี้ทั้งยังมีชีวิตอยู่เลยทีเดียว เช่น พระเทวทัต (ทำสังฆเภทและลอบทำร้ายพระพุทธเจ้าหลายครั้ง) นางจิญจมาณวิกา (กล่าวตู่พระพุทธเจ้าว่าทำให้ตัวเองท้อง) นันทมาณพ (ข่มขืนพระอรหันต์หญิง) พระเจ้าสุปปพุทธะ (ขวางทางเสด็จพระพุทธเจ้า) และนันทยักษ์ (ตีศีรษะพระอรหันต์)
สัตว์ในมหานรกขุมนี้ถูกตรึงด้วยเหล็กรอบกาย ทั้งซ้ายขวา หน้าหลัง และบนล่าง ไม่สามารถขยับตัวได้ มีเปลวไฟนรกแผดเผามาจากทุกทิศทุกทาง สภาพเหมือนปลาถูกปิ้ง ทนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส
อเวจีมหานรกมีอายุนานสูงสุดถึง ๑ กัป แต่อเวจีมหานรกมีพื้นที่หลายเขต แต่ละเขตมีอายุยาวนานไม่เท่ากัน อเวจีมหานรกจึงมีหลายชื่อตามอายุของเขตนั้น เช่น นิรัพพุทะนรก อัพพุทะนรก ปทุมนรก เป็นต้น

อุสสทะนรก
กำแพงสี่ด้านของมหานรกทุกขุมมีประตูด้านละประตู สี่ด้านมีสี่ประตู แต่ละประตูเป็นทางไปสู่นรกขุมกลางประตูละ ๔ ขุม นรกขุมกลางเหล่านี้เรียกว่า อุสสทะนรก หรือจูฬนรก มหานรกขุมหนึ่งจึงมีอุสสทะนรกบริวาร ๑๖ ขุม รายรอบอยู่สี่ทิศ เมื่อรวมมหานรกทั้ง ๘ ขุม จึงมีอุสสทะนรกรวมทั้งหมด ๑๒๘ ขุม
หน้าประตูมหานรกแต่ละประตูมีพระยายมราชองค์หนึ่ง ทำหน้าที่พิพากษาสัตว์นรกที่พ้นออกจากมหานรกแล้วว่าจะต้องไปรับกรรมในนรกขุมไหนต่อไป และพิพากษามนุษย์ที่เพิ่งเสียชีวิตแต่มีบาปกรรมไม่ถึงขั้นต้องไปมหานรกด้วย
อุสสทะนรก ๔ ขุม ประกอบด้วย
๑. คูถะนรก – นรกอาจม
ในนรกขุมนี้มีแต่อุจจาระเน่าเหม็นและเดือดพล่าน มีสัตว์นรกแหวกว่ายอยู่ในมูตรคูถเหมือนหนอนในเว็จกุฎี เมื่อหิวก็กินมูตรคูถเป็นอาหาร และต้องคอยหนีหนอนปากเหล็กที่ไล่กัดกินเนื้อจนถึงกระดูก มีแต่ความเจ็บปวดทรมานแต่ก็หนีไม่พ้น เพราะเป็นนรกที่ข้ามไม่ได้ หาทางออกไม่เจอ เป็นนรกที่ไม่มีฝั่ง ทุกด้านถูกปิดสนิทหมดเหมือนหม้อที่ปิดฝา
นรกขุมนี้มีไว้ลงโทษคนพาลสันดานเนรคุณที่พึ่งพาอาศัยเขา กินในเรือนเขา นอนในเรือนเขา แต่กลับขโมยทรัพย์ของเขามาด้วย
๒. กุกกุละนรก – นรกหลุมถ่านเพลิง
นรกขุมนี้เป็นนรกเถ้ารึง สัตว์นรกต้องจมอยู่ในเถ้ารึงคือถ่านที่มีขี้เถ้าหุ้มอยู่บางๆ แต่ภายในนั้นร้อนแรงแดงฉาน รัดร่างสัตว์นรกเอาไว้ให้เร่าร้อนทุรนทุรายและอึดอัดยิ่งนัก
นรกขุมนี้มีไว้ลงโทษคนที่ชักชวนคนอื่นทำบุญ แต่กลับยักยอกเงินทำบุญที่เขาฝากไว้เพื่อประโยชน์ของตัวเอง
๓. อสิปัตตะวนะนรก – นรกป่าไม้ดาบ
นรกขุมนี้คล้ายป่าไม้ผลที่ออกลูกห้อยระย้าน่ากิน สัตว์นรกผู้หิวโหยพอเห็นพวงผลไม้ก็วิ่งรี่เข้าหาหมายเก็บกิน แต่เมื่อเข้าไปถึงโคนต้น ป่าไม้ผลกลับกลายเป็นป่าไม้ดาบ ลำต้นมีขวากหนามแหลมยาว ผลและใบกลายเป็นหอกดาบโปรยปรายลงมาทิ่มแทงสัตว์นรกราวกับมีชีวิต แม้จะพยายามวิ่งหนีก็หนีไม่พ้นเพราะมีกำแพงเหล็กผุดขึ้นมาขวางหน้า ซ้ำร้ายทางด้านหลังยังปรากฏสุนัขตัวใหญ่เท่าช้างสารวิ่งตามไล่กัดอีก มันแทะกินเนื้อหนังจนถึงกระดูก ร่างกายสัตว์นรกจึงขาดวิ่น เลือดไหลโทรมกาย ทุกข์ทรมานยิ่งนัก
นรกขุมนี้มีไว้ลงโทษคนที่ปากกล้า ไม่รู้จักบุญคุณคน ด่าว่าบุรพการีและญาติผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณ ครูบาอาจารย์ผู้สั่งสอนวิชา
๔. เวตตรณีนรก – นรกแม่น้ำหวาย
นรกขุมนี้มีแม่น้ำชื่อ เวตรณี ที่มีน้ำเต็มฝั่ง สัตว์นรกพอเห็นแม่น้ำก็วิ่งกระโดดลงไปหวังจะดื่มและอาบดับกระหาย แต่พอโดดลงไป แม่น้ำนั้นก็กลับกลายเป็นแม่น้ำนรก เดือดพล่าน และเค็มจัดยิ่งกว่าเกลือ ในแม่น้ำนั้นยังมีเถาหวายที่มีหนามแหลมคมเหมือนใบหอก สัตว์นรกถูกใบหอกทิ่มแทงทรมานนัก เมื่อดิ้นหลุดจากใบหอกก็ตกลงไปถูกหลาวเหล็กใหญ่เท่าลำตาลแทงกายเหมือนปลาถูกเสียบปิ้งบนเตาไฟ เมื่อพ้นไปได้อีกก็จะตกไปเจอบัวที่มีใบคมกริบเหมือนมีดโกน ตัดร่างกายแขนขาจนขาดเป็นท่อนๆ ร่วงลงไปแช่ในน้ำเค็มปวดแสบปวดร้อน ไหลตามน้ำไปบ้าง ไหลทวนน้ำไปบ้าง นายนิรยบาลบนฝั่งก็จะเอาหอกมาไล่แทงซ้ำเหมือนแทงปลา คิดจะดำน้ำหนีก็โดนหอกใต้น้ำทิ่มแทง กระเสือกกระสนขึ้นฝั่งก็ถูกนายนิรยบาลเอาหอก ดาบ ไล่แทงไล่ฟันตกลงไปในแม่น้ำอีก
สัตว์นรกที่มารับโทษทัณฑ์ในนรกขุมนี้ สมัยเกิดเป็นมนุษย์ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิต เบียดเบียนผู้อื่น เป็นผู้ใหญ่รังแกผู้น้อย เป็นผู้มีกำลังมากรังแกผู้อ่อนแอ ชอบด่ากระทบผู้ด้อยกำลังกว่า

ยมโลกีย์นรก
แต่ละด้านแต่ละประตูของมหานรก ถัดจากอุสสทะนรก ๔ ขุมออกไป ยังมีนรกบริวารขุมเล็กๆ เรียกว่ายมโลกีย์นรก หรือยมโลก สำหรับลงโทษสัตว์นรกที่ทำกรรมเฉพาะแต่ละเรื่องไป แต่ละด้านมียมโลกีย์นรก ๑๐ ขุม มหานรกขุมหนึ่งมียมโลกีย์นรก ๔๐ ขุม มหานรกทั้ง ๘ ขุม จึงมียมโลกีย์นรกรวมทั้งสิ้น ๓๒๐ ขุม
ยมโลกีย์นรกทั้ง ๑๐ ขุม ประกอบด้วย
๑. โลหะกุมภีนรก – นรกน้ำร้อน
นรกขุมนี้เป็นหม้อใบใหญ่เท่าขุนเขา ต้มเคี่ยวน้ำโลหะจนเดือดพล่านร้อนแดง สัตว์นรกจะถูกจับโยนลงไปต้มในหม้อร่างจมดิ่งลงไปสามหมื่นปีจึงถึงก้นหม้อ แล้วถูกเคี่ยวให้ลอยกลับขึ้นมาอีกสามหมื่นปีจึงลอยถึงปากหม้อ มีโอกาสได้เห็นแสงสว่างและได้หายใจเพียงเสี้ยววินาที แล้วก็จมดิ่งลงไปอีก วนเวียนอยู่อย่างนี้จนกว่าจะสิ้นกรรม
ผู้ที่ทำบาปแก่ผู้ทรงศีล คดโกง ด่าว่า ใส่ร้าย กระทบกระเทียบ เมื่อตายแล้วต้องมารับโทษทัณฑ์ในนรกขุมนี้ รวมทั้งผู้ทำอนันตริยกรรม เมื่อพ้นจากนรกขุมใหญ่แล้วก็ต้องมารับกรรมต่อในนรกขุมนี้ด้วย
๒. สิมพลีนรก – นรกต้นงิ้ว
นรกขุมนี้มีต้นงิ้วสูงใหญ่ สัตว์นรกมีร่างกายสูงโยชน์หนึ่ง มีไฟลุกท่วมตัว ถูกนายนิรยบาลใช้หอกแทงบังคับให้ปีนขึ้นต้นงิ้วที่มีหนามเป็นตุ่ม แต่พอสัตว์นรกปีนขึ้นไปตุ่มนั้นก็จะยืดออกเป็นหนามยาวใหญ่แหลมคม ทิ่มแทงสัตว์นรกจนทะลุหลัง จะลงก็ลงไม่ได้เพราะโคนต้นงิ้วมีสุนัขนรกคอยไล่กัดฉีกกินเนื้อจนถึงกระดูก ส่วนบนยอดมีอีกาปากเหล็กคอยไล่จิก ตีด้วยปีก ฉีกกินเนื้อด้วยกงเล็บ จะขึ้นก็ทรมาน จะลงก็ทรมาน ร่างกายขาดวิ่น เลือดท่วมไปทั้งตัว ถ้าตกลงมาก็ถูกหลาวบนพื้นทิ่มทะลุหัวอีก น่าสะพรึงกลัวและทรมานยิ่งนัก
ชายผู้ทำผิดประเวณีกับหญิงมีเจ้าของ และหญิงที่คบชู้สู่ชาย ผิดศีลข้อกาเมสุมิจฉาจาร เมื่อตายแล้วต้องมารับโทษทัณฑ์ในนรกขุมนี้
๓. อสินขนรก – นรกเล็บยาว
สัตว์นรกขุมนี้มีเล็บมือยาว มีแต่ความทุกข์และหิวโหย ต้องวิ่งหนีสุนัขนรกตัวสูงใหญ่ที่วิ่งไล่กัดกินเนื้อจนถึงกระดูก และหนีนายนิรยบาลที่ถือค้อนไล่ทุบซ้ำ เมื่อทนความหิวโหยไม่ไหวก็จะใช้เล็บตะกุยแทะกินเนื้อตัวเองอยู่ตลอดเวลา
ผู้ที่ทำบาปกรรมลักขโมยเขา เมื่อตายแล้วหนีไม่พ้นต้องมารับกรรมในนรกขุมนี้
๔. ตามโพทนะนรก – นรกทองแดง
นรกขุมนี้มีหม้อเหล็กเคี่ยวน้ำทองแดงจนเดือดพล่าน นายนิรยบาลจะใช้ค้อนทุบสัตว์นรกบังคับให้นอนบนแผ่นเหล็กที่เผาไฟโชนแดง ใช้คีมงัดปากให้อ้าออกแล้วกรอกด้วยน้ำทองแดง พอน้ำทองแดงเข้าปาก ปากก็พัง คอพัง อกพัง ท้องพัง ตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายอยู่อย่างนั้น
สัตว์นรกพวกนี้เมื่อเกิดเป็นมนุษย์เคยทำบาปกรรมค้าสุรายาเสพติด หรือเป็นนักเลงสุรา หรือเป็นขี้ยาเสพยาเสพติดมาก่อน
๕. อาโยฬะนรก – นรกเหล็กแดง
นรกขุมนี้เป็นหลุมถ่านเพลิง สัตว์นรกจะถูกนายนิรยบาลใช้อาวุธทิ่มแทงให้ตกลงไปในหลุมเพลิงลึกถึงเอว แล้วตักถ่านเพลิงโปรยลงบนศีรษะ สัตว์นรกร้องไห้ดิ้นรนด้วยความเจ็บแสบทรมาน บางคราวสัตว์นรกหิวกระหายทนไม่ไหวจึงหยิบถ่านเพลิงขึ้นเคี้ยวกิน ทำให้ปวดแสบปวดร้อนทรมานทั้งภายนอกและภายใน
มนุษย์ผู้ทำบาปโกงทรัพย์สินเงินทำบุญ หลอกเรี่ยไรเงินชาวบ้านแล้วยักยอกเป็นของตัว ต้องถึงความพินาศในนรกขุมนี้
๖. ปิสสกปัพพตะนรก – นรกภูเขาบด
นรกขุมนี้มีกำแพง ๔ ด้าน มีเหล็กก้อนใหญ่เท่าภูเขาเผาไฟจนแดงโชน กลิ้งเข้ากลิ้งออกไล่บดบี้ขยี้ไถสัตว์นรกที่วิ่งหนีกันอลหม่าน แต่ก็หนีไม่พ้น ถูกบดถูกทับจนละเอียดเป็นจุณ แล้วกลับมีชีวิตขึ้นมาใหม่
ผู้ที่สมัยเป็นมนุษย์ เป็นคนทุจริตหาประโยชน์ใส่ตัว ฉ้อราษฎร์บังหลวง ชอบรีดไถคดโกง ตายแล้วต้องมาตกนรกขุมนี้ ถูกเหล็กก้อนใหญ่ทั้งรีดทั้งไถจนสาสมกับบาปกรรม
๗. ธุสะนรก – นรกแกลบ
นรกขุมนี้เป็นแม่น้ำใหญ่ใสสะอาด อยู่ท่ามกลางแผ่นดินโลหะที่เป็นไฟลุกโพลง สัตว์นรกเร่าร้อนด้วยไฟนรกเกิดความกระหายทนไม่ไหว จึงเดินลงแม่น้ำหวังจะดื่มน้ำ แต่แล้วน้ำในแม่น้ำก็หายไปกลายเป็นแกลบลุกโพลง ด้วยความกระหายสัตว์นรกจึงเคี้ยวกินแกลบแทนดื่มน้ำ แกลบนั้นก็เผาร่างสัตว์นรกจนมอดไหม้ทุกข์ทรมาน เมื่อวิ่งหนีขึ้นมาบนฝั่งก็จะถูกนายนิรยบาลเอาหอกแทง เอาค้อนทุบ สัตว์นรกจึงได้แต่วิ่งไปวิ่งมาทุกข์ทรมานยิ่งนัก
ผู้ที่สมัยเป็นมนุษย์ชอบคดโกงชาวบ้าน ทำการค้าขายไม่บริสุทธิ์ ขายข้าวเปลือกก็แอบเจือด้วยแกลบ ใบไม้ หรือดินทราย เมื่อตายแล้วจึงต้องมารับโทษทัณฑ์ในนรกขุมนี้
๘. สีตโลสิตะนรก – นรกน้ำกรดเย็น
นรกขุมนี้เป็นน้ำกรดเย็น มนุษย์ใจบาปที่ชอบฆ่าสัตว์ ทุบตี เหวี่ยงสัตว์จากที่สูงลงที่ต่ำ จับโยนลงน้ำ เป็นต้น เมื่อตายแล้วต้องมารับกรรมในนรกขุมนี้ ถูกนายนิรยบาลจับโยนลงไปในน้ำกรดที่เย็นยะเยือก เมื่อสัตว์นรกปีนหนีขึ้นมาก็จะถูกนายนิรยบาลใช้ค้อนทุบ หรือใช้หอกไล่แทงให้ตกลงไปช่น้ำอีก
๙. สุนขะนรก – นรกสุนัข
มนุษย์ที่ทำบาปโดยการบริภาษภิกษุผู้ทรงศีล พ่อแม่ คนแก่เฒ่า และครูบาอาจารย์ รวมทั้งคนที่ตระหนี่คอยห้ามปรามไม่ให้คนอื่นบริจาคทาน ตายแล้วต้องมารับโทษทัณฑ์ในนรกขุมนี้
ในนรกขุมนี้มีสุนัขตัวโตเท่าช้างสาร ๕ สี คือ สุนัขแดง สุนัขด่าง สุนัขขาว สุนัขดำ และสุนัขเหลือง ไล่ติดตามสัตว์นรกเหมือนสุนัขล่าเนื้อ เมื่อไล่จนสัตว์นรกล้มลงแล้ว สุนัขก็จะขึ้นเหยียบอก แทะกินเนื้อสัตว์นรกจนเหลือแต่กระดูก
จากนั้นฝูงแร้งนรกและกานรกที่มีจะงอยปากเป็นโลหะ ตัวใหญ่เท่าเกวียน ก็พากันมาจิกกินเยื่อในกระดูก สัตว์นรกต้องทนทรมานอยู่อย่างนั้นแต่ไม่ตาย เมื่อหมดเนื้อและเยื่อในกระดูกแล้วเนื้อและเยื่อก็เกิดขึ้นมาใหม่ ต้องวิ่งหนีสุนัขและแร้งกา หาเวลาหยุดพักไม่ได้เลย
๑๐. ยันตปาสาณนรก – นรกภูเขาไฟ
นรกขุมนี้เต็มไปด้วยถ่านเพลิงลุกโชน มีสัตว์นรกรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัว ทั้งตัวมีแต่น้ำเหลืองน้ำหนองเปรอะเปื้อน มีแมลงวันไต่ตอม ถูกนายนิรยบาลถืออาวุธไล่แทงเหมือนนายโคบาลแทงฝูงโคที่ไม่เข้าคอก บางทีก็ตัดหัวเป็นสัตว์นรกหัวขาด แล้วจับโยนไปในนรกจมอยู่ในถ่านเพลิงสูงแค่เอวขยับไปไหนไม่ได้ จากนั้นก็มีภูเขาไฟจากสี่ทิศส่งเสียงดังสนั่นน่ากลัวกลิ้งมาบดขยี้ร่างสัตว์นรกจนแหลกราญ เลือดไหลนองแดงฉานเหมือนเขาหีบอ้อย เสียงร้องระงมไปทั่วทั้งนรกน่าเวทนาและน่ากลัว
สัตว์ในนรกขุมนี้ สมัยเกิดเป็นมนุษย์เป็นนักเที่ยว ทอดทิ้งคู่ครองไปสนุกกับหญิงหรือชายอื่นนอกบ้าน หรือชอบชกตีทำร้ายคู่ครอง ทำให้คู่ครองชอกช้ำใจ เมื่อตายแล้วต้องมารับโทษทัณฑ์ในนรกขุมนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ชาญวิทย์ ปรีชาพาณิชพัฒนา

ชาญวิทย์  ปรีชาพาณิชพัฒนา